Vyjádření ke článku v Moravskoslezském deníku

V návaznosti na článek a komentář, uveřejněné dne 26. října 2020 v Moravskoslezském deníku, bychom chtěli objasnit některá fakta a zároveň vysvětlit organizační a bezpečnostní pravidla, kterými jsme se řídili v průběhu tenisového turnaje WTA Premier v Ostravar Aréně.

  • Na turnaji WTA v Ostravě jsme se řídili instrukcemi, které nám s udělením výjimky na organizaci mezinárodních akcí, uložila hlavní hygienička. Striktně jsme zároveň dodržovali povolené množství osob v hale.
  • Mezi lidmi, kterým byl umožněn vstup do Ostravar Arény, byli pouze organizátoři, hráčky a jejich doprovod, partneři akce a firmy, které se podílely na organizaci. Ti všichni museli projít procesem akreditace.
  • Vysvětlení čísel 150 a 250 u počtu osob: jde jen o špatný výklad či nepochopení. 250 osob byl přibližný celkový počet lidí v turnajové zóně neboli „bublině“, nikoliv v aréně. Jsou v něm zahrnuty také osoby na hotelích, v atletické hale či tréninkových kurtech, členové security nebo řidiči. Ti všichni museli podstoupit přísná covidová pravidla.
  • Zóny, či „bubliny“ měly trojí úroveň bezpečnosti a hygienických pravidel:

Hlavní a nejpřísnější: byla pro hráčky, jejich doprovod a nejužší organizační tým

Druhá: byla pro rozhodčí, sběrače a supervisory pod patronací WTA

Třetí: pro organizační pracovníky, spolupracující firmy a zástupce televizních štábů

  • Pro vstup do hlavní arény byla stanovena horní hranice 150 osob včetně hráčů a rozhodčích či dalších osob. K nařízenému povolenému limitu jsme se nikdy nepřiblížili a rozhodně jsme ho nepřekročili. Právě díky akreditaci jsme měli absolutní kontrolu nad počtem lidí, i nad tím, kdo v aréně pobývá.
  • Skyboxy, které jsou velmi vzdálené hrací ploše, byly využívány právě pro lidi z firem, které se podílely na pořadatelství. Díky tomu, že jsou oddělené od sebe a pohyboval se v nich limitovaný počet osob, jsme dokázali striktně udržet hranici mezi hlavním turnajovým sektorem a doprovodnou organizací.

Chtěli bychom podotknout, že naší snahou bylo primárně uspořádat tenisový turnaj WTA na co nejvyšší úrovni organizace. Také věříme, že se nám podařilo přinést Moravskoslezskému kraji i samotné Ostravě obrovskou reklamu ve světě, a to díky množství televizních přenosů a hodin. Turnaj byl vysílán 50 společnostmi do 120 zemí světa. Pomohli jsme udržet provoz tří hotelů a spoustě lidí z regionu, které jsme najali na organizaci, jsme přinesli práci a peníze. Věříme, že zvláště v dnešní době a situaci jsme byli přínosem.

V tomto kontextu nás samozřejmě mrzí senzacechtivost obou vydaných článků tohoto lokálního deníku. Nicméně samotnému regionu, Moravskoslezskému kraji i zástupcům města Ostravy děkujeme za vstřícnost a spolupráci.

Organizační štáb turnaje WTA v Ostravě